Colt Government 1911 A1, 9mm P.A.K., Schreckschusswaffe

199,90 

Colt Government 1911 A1, Schreckschusswaffe im Kaliber 9mm P.A.K.
220mm, 960 g
Freie Waffe, frei erwerbbar ab 18.